ChildTalks+
– podpora pro děti z rodin, kde rodiče trpí duševním onemocněním

Víte, že podle současných výzkumů žije v rodinách s diagnostikovaným duševním onemocněním rodičů zhruba každé šesté dítě?

Tyto děti často trpí emoční nestabilitou svých rodičů, stigmatem psychiatrické diagnózy a společenskou izolací rodiny. Objevuje se také nižší školní úspěšnost, rizikové chování, zvýšené riziko závislostí a nižší socioekonomický statut. Jedná se tedy o vysoce rizikovou skupinu dětí, které nebyla v českém prostředí dosud věnována pozornost.

To se od roku 2008 pokouší měnit holandská metodika Dr. Karin van Doesum ChildTalks+, která byla zavedena a testována v Portugalsku, Norsku a nyní jí do ČR přináší 1. lékařská fakulta UK ve spolupráci s partnery. Jedná se o preventivní a edukativní metodiku pro práci s rodinami, kde jeden z rodičů trpí duševním onemocněním. Cílem je předcházet duševním problémům a rizikovému chování dětí a adekvátně k jejich věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc. To vše ve formě 4 strukturovaných sezení s terapeutem.

Součástí našeho projektu je výzkumná studie, jejímž cílem je zjistit a popsat vliv intervence ChildTalks+ na duševní zdraví dětí. Design studie je navržen podle modelového protokolu The Arctic University of Norway. Studii, která probíhá v ČR jsme popsali v tomto článku v odborném časopise BMC Psychiatry.

Přečtěte si informace pro Vás:

Facebook příspěvky

Partneři

Praha

Projekt č. ZD-ZDOVA1-019 je podpořen v období 1. 3. 2021 – 31. 12. 2023 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP/Norska 2014-2021, Program Zdraví. Realizátorem je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s českou neziskovou organizací E-clinic, z.ú. , norskou Voksne for BarnThe Arctic University of Norway, islandskou ADHD Association. Na projektu dále spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Praha . Pro bližší informace kontaktujte projektovou manažerku Mgr. Janu Gricovou, jana.gricova@ecinstitut.cz