Trpíte duševním onemocněním a nevíte, jak o něm mluvit s Vašimi dětmi? Nebo se o něm s dětmi mluvit bojíte?

Trpíte duševním onemocněním a nevíte, jak o něm mluvit s Vašimi dětmi? Nebo se o něm s dětmi mluvit bojíte?

Trpíte duševním onemocněním a nevíte, jak o něm mluvit s Vašimi dětmi? Nebo se o něm s dětmi mluvit bojíte?

Nejste jediní, tyto pocity zažívá téměř každý člověk, který duševní nemocí trpí. Děti jsou velmi citlivé, všímají si změn Vašich emocí, nepohody a vždy ví, že se doma něco neobvyklého děje. Pokud nemají dostatek informací, neumí si situaci vysvětlit a mohou zažívat výraznou úzkost, nepohodu, a dokonce i pocity viny.
V rodinách, kde bylo s metodou ChildTalks+ pracováno, došlo ke zlepšení psychické pohody u dětí i rodičů. Děti prožívaly situaci lépe a zažívaly méně stresu, rodičům přinesla tato krátká intervence úlevu a radost z obnovy vzájemného porozumění.

Jak ChildTalks+ vypadá v praxi?

Programem ChildTalks+ Vás provede proškolený terapeut, který Vám pomůže společně najít cestu, jak dětem s ohledem na jejich věk a úroveň chápání Vaše duševní onemocnění vysvětlit. Pomůže Vašim dětem pochopit, co se s Vámi děje. ChildTalks+ tak umožní Vaší rodině lépe zvládat náročné situace.
Během 4 strukturovaných sezení, kdy prvních dvou se účastní pouze rodič a zbývajících rodič/e s dítětem, pomáhá terapeut komunikovat s dětmi o problémech, které mohou duševní onemocnění doprovázet.

Máte o program ChildTalks+ zájem?

Kontaktujte přímo jednoho z proškolených terapeutů, kteří program poskytují.

Kontakty naleznete v rubrice Seznam terapeutů.

Nebo můžete vyplnit tento formulář a my předáme terapeutovi Vaše údaje.

 

 

.

Kontaktní formulář.