Trpíte duševním onemocněním a nevíte, jak o něm mluvit s Vašimi dětmi? Nebo se o něm s dětmi mluvit bojíte?

Trpíte duševním onemocněním a nevíte, jak o něm mluvit s Vašimi dětmi? Nebo se o něm s dětmi mluvit bojíte?

Trpíte duševním onemocněním a nevíte, jak o něm mluvit s Vašimi dětmi? Nebo se o něm s dětmi mluvit bojíte?

Nejste jediní, tyto pocity zažívá téměř každý člověk, který duševní nemocí trpí. Děti jsou velmi citlivé, všímají si změn Vašich emocí, nepohody a vždy ví, že se doma něco neobvyklého děje. Pokud nemají dostatek informací, neumí si situaci vysvětlit a mohou zažívat výraznou úzkost, nepohodu, a dokonce i pocity viny.
V rodinách, kde bylo s metodou ChildTalks+ pracováno, došlo ke zlepšení psychické pohody u dětí i rodičů. Děti prožívaly situaci lépe a zažívaly méně stresu, rodičům přinesla tato krátká intervence úlevu a radost z obnovy vzájemného porozumění.

Jak ChildTalks+ vypadá v praxi?

Programem ChildTalks+ Vás provede proškolený terapeut, který Vám pomůže společně najít cestu, jak dětem s ohledem na jejich věk a úroveň chápání Vaše duševní onemocnění vysvětlit. Pomůže Vašim dětem pochopit, co se s Vámi děje. ChildTalks+ tak umožní Vaší rodině lépe zvládat náročné situace.
Během 4 strukturovaných sezení, kdy prvních dvou se účastní pouze rodič a zbývajících rodič/e s dítětem, pomáhá terapeut komunikovat s dětmi o problémech, které mohou duševní onemocnění doprovázet.

Jaké jsou podmínky účasti na tomto projektu?

Účast pro rodiny je zdarma. Rodič má diagnostikované jakékoliv duševní onemocnění a v rodině je alespoň jedno dítě ve věku 6 – 18 let. Podmínkou je zapojení do výzkumné studie, kterou realizuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Každá rodina vyplní dotazníky do studie před a po zapojení do programu ChildTalks+. Poté znovu, po 6 měsících a po 1 roce. Všechna data z dotazníků budou anonymizována a zpracována hromadně.
Na začátku zapojení do projektu budou rodiny rozřazeny do tzv. experimentální a kontrolní skupiny. Pro skupinu experimentální program ChildTalks+ zahrnuje všechna 4 sezení, a to v průběhu 3 měsíců. Skupina kontrolní absolvuje program ChildTalks+ po 6 měsících.
Projekt Vám nabízí možnost absolvovat ChildTalks+ přednostně mezi prvními 80 rodinami v České republice.

Zapojením do výzkumné studie bude možné pomocí souhrnných anonymních dat Vaši zkušenost s ChildTalks+ objektivně popsat. Podpoříte tím šíření ChildTalks+ v dalších terapeutických službách tak, aby se pomoc i v budoucnu dostávala k co nejvíce rodinám zasaženým duševním onemocněním.

Jak se tedy zapojit?

Vyplňte kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme.