Zaujala Vás metodika ChildTalks+ a chcete ji využít ve své praxi?

Kdo může být terapeut?

Terapeutem ChildTalks+ se mohou po proškolení a supervizích stát zdravotní sestry, psychiatři, kliničtí a poradenští psychologové, školní psychologové, adiktologové, speciální pedagogové či sociální pracovníci. Všichni odborníci, kteří dle své specializace pracují buď s celou rodinou či s dospělým klientem s diagnostikovaným duševním onemocněním, který je rodičem dítěte ve věku 6-18 let.

Jak probíhá práce terapeuta a jak je finančně ohodnocena?

Terapeut pracuje pomocí metodiky ChildTalks+, v které bude proškolen, vždy s jednou rodinou během čtyř strukturovaných sezení. Trénink je zdarma a práce s rodinami je finančně ohodnocena:
Hrazeno je celkem 10 hodin práce s 1 rodinou. Z toho 5 hodin zpravidla představuje přímá práce s rodinou pomocí metodiky ChildTalks+ (dle náročnosti práce s danou rodinou). Zbylé hodiny jsou určeny na předání dotazníků rodině (včetně instrukcí k vyplnění), následný sběr vyplněných dotazníků a předání koordinátorům realizačního týmu. Výzkumná studie je nezbytnou součástí projektu. Dále může být čas využit na přípravu, supervizi/ intervizi apod. Odměna představuje 750,- Kč/hod. tzn. 7500,- Kč hrubého za práci s 1 rodinou. DPP bude uzavřena mezi konkrétním terapeutem a neziskovou organizací E-clinic, z.ú., partnerem projektu.

Jaké jsou podmínky účasti?

Po dobu projektu bude terapeut pracovat minimálně se 4 rodinami svých klientů, více rodin je výhodou. Dále absolvování tréninku v metodice ChildTalks+. Trénink trvá 1,5 dne.

 

Zájemci kontaktujte Mgr. Terezu Štěpánkovou, Ph.D., koordinátorku terapeutů na tereza.stepankova@lf1.cuni.cz, 776 395 820.