Zaujala Vás metodika ChildTalks+ a chcete ji využít ve své praxi?

Školení terapeutů

Příští školení proběhne na podzim 2024. Máte-li zájem, vyplňte přihlášku již nyní, při vypsání konkrétního termínu, Vás budeme kontaktovat.

Školení probíhá na adrese E-clinic, Olšanská 3, Praha 3.

Podmínky a obsah školení:

8 výukových hodin s lektorkami Mgr. Terezou Štěpánkovou, Ph.D. a Mgr. Gabrielou Kosjukovou

1 supervize s autorkou metodiky, Karin van Doesum, Ph.D. (zajištěno tlumočení, online)

1 supervize s klinickou psycholožkou, lektorkou kurzu, Mgr. Terezou Štepánkovou, Ph.D.

Účastníci na kurzu obdrží všechny potřebné materiály pro práci v metodice.

Po absolvování supervizní části účastníci obdrží certifikát.

Cena školení: 5700 Kč

Školení pořádá E-clinic, z.ú.

Chcete-li se před přihlášením dozvědět o práci s metodikou ChildTalks+ více, máte-li jakýkoliv dotaz, kontaktujte Mgr. Terezu Štěpánkovou, Ph.D., lektorku kurzu, na tereza.stepankova@ecinstitut.cz nebo tel. 776 395 820.

Pro koho je školení určeno?

Terapeutem ChildTalks+ se mohou po proškolení a supervizích stát zdravotní sestry, psychiatři, kliničtí a poradenští psychologové, školní psychologové, adiktologové, speciální pedagogové či sociální pracovníci. Všichni odborníci, kteří dle své specializace pracují buď s celou rodinou či s dospělým klientem s diagnostikovaným duševním onemocněním, který je rodičem dítěte do 18 let.

Jak probíhá práce terapeuta?

Terapeut pracuje pomocí metodiky ChildTalks+ s rodinou během čtyř až pěti strukturovaných sezení. K dispozici má manuál a další vysvětlující materiály pro děti i rodiče. 

Online přihláška